יצירת קשר

“סרבנות קשר” ונתקים במשפחה

ילדים להורים גרושים

הילדים נאלצים לגור עם אחד ההורים ועם ההורה השני, הם נאלצים לקיים קשר ע”פ הסדרי ראייה הנקבעים ע”י בתי משפט.

תגובת ילדים לגירושין איננה אחידה ומושפעת מגורמים רבים. גורם משמעותי לתגובת הילדים הוא מערכת היחסים בין ההורים לפני הגירושין, בתהליך הגירושין ואחרי. יש מקרים בהם ילדים מסרבים לקיים קשר עם אחד ההורים בשל מערכת יחסים בעייתית בין ההורים לאחר הגירושין. הילד מרגיש צורך להראות “נאמנות” להורה המשמורן ולהיות לצידו במחיר של נתק מההורה השני.

נתקים בין בני המשפחה

יש משפחות ,שבהן יש נתקים (cut-off) בין בני המשפחה: ילד-הורה, אחים, חמות וכלות, חתנים ועוד.

ניתוק עשוי להתבטא בניתוק פיזי, רגשי, התרחקות מהמשפחה , הימנעות מקשר או בידוד. נתק היא דרך בו בחר אחד מבני-המשפחה או יותר, שאינו יכול להרגיש ניפרד ואוטונומי בקרב בני משפחתו. יש החווים את המשפחה כמקור לכאב, סבל ותחושת ערך עצמי נמוכה.

בטיפול משפחתי , המשפחה לומדת לדבר על הכאב, להבין את הפגיעות, להבהיר אי-הבנות ולאפשר לשמור על גבולות הקשר מבלי שיהיה צורך בהתנתקות מוחלטת.