יצירת קשר

הדרכה בטיפול משפחתי וזוגי

אני מדריכה מוסמכת מטעם האגודה לטיפול משפחתי
ומדריכה מטפלים משפחתיים וזוגיים :

  • בתהליך הסמכה – מטפלים הזקוקים להדרכה פרטנית, חיה או קבוצתית
  • מטפלים מוסמכים המעוניינים בהדרכה
  • בתהליך הסמכה להדרכה – מטפלים הזקוקים להדרכה לצורך ההסמכה

ניתן להשתתף בפרויקטים לטיפול משפחתיולטפל במשפחות עם ליווי והדרכה, כולל הדרכה חיה והדרכה קבוצתית