יצירת קשר

ליווי והדרכת צוותי חינוך מתבגרים בסיכון

הסיכון הוא בעיקרו תוצר של יחסים בינאישיים לא מספקים, שבהם צורכי המתבגר הייחודיים אינם מקבלים מענה מתאים מדמויות קרובות בסביבתו. בניית קשר משמעותי בין אדם בוגר (מחנך, מורה, מנהל) לתלמיד המתבגר מאפשר שיקום והחזרת האמון של תלמידים בסיכון לדמויות בוגרות בכלל, למערכת ביה”ס בפרט ולעצמם כלומדים וכבני-אדם.

יש צורך בהבניית מרחב חינוכי הממשיך ומרחיב את יכולת ההחזקה של המשפחה ומאפשר את הגשמת העצמיות של התלמיד ואת מימוש תפקידו כתלמיד.

מנהלים, יועצות, מורים ומחנכים יוכלו לקבל ליווי, הדרכה והנחייה לצוות החינוכי בהתמודדות עם תלמידים בסיכון בבית-הספר.